تبلیغات
دلســــــوخته - مرد
تاریخ : یکشنبه 20 اسفند 1391 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : محمد

مردانه که دلت بگیرد کدام زن میخواهد آرامت کند…؟

مردانه که بغض کنی چه زنی توانایی آرام کردنت را دارد…؟

مرد که باشی حق این ها را نداری…

مرد که باشی حق ات فقط در دل نگهداشتن است….

مرد که باشی از دور نمایِ کوهی را داری , مغرور و غمگین و تنها….

مرد که باشی شب که دلت بگیرد یک نخ سیگار روشن میکنی و خودت را پشت دودش پنهان میکنی….

طبقه بندی: درس مردونگی،